Kazakistan – 4 gennaio 2022 – Scontri tra manifestanti e polizia per le regole sanitarie